Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ve ÇEREZ POLİTİKASI

 1. TurkishBank Group tarafından işletilen AÇIK YATIRIM.com internet sitesi, AÇIK YATIRIM.com  olarak anılacaktır. kullanıcıları tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, kanunlarda belirtilen hallerde, belirlenen amaçlar ve kapsamlar içerisinde kullanabilir. Kullanıcılar ifadesi, AÇIK YATIRIM.com‘u ziyaret eden, üye olan, çeşitli formları dolduran, hukuki ilişkiye giren gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
 2. Toplanan bu bilgiler; Turkish Group tarafından AÇIK YATIRIM iş modeli hakkında detaylı bilgi, rapor ve analizlere yer verilmesi, AÇIK YATIRIM.com potansiyel müşterilerin AÇIK YATIRIM’lı olma taleplerini alabilmek, mevcut müşterilerinse AÇIK YATIRIM’ın ürün, rapor ve analizlerinin tamamına erişmesini ve yatırım kararlarını verirken bu analizlerden faydalanmasını sağlamak üzere ve bu kapsamda verilecek tüm hizmetlerin ifası için sadece AÇIK YATIRIM.com  bünyesinde kullanılmakta ve saklanmakta; ayrıca hizmetin ifası amacıyla AÇIK YATIRIM.com üzerinden Turkish Group bünyesindeki kuruluşlarla 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli izinlerin alınması veyahut izin alınmasını gerektirmeyen yasal bir sebep bulunması halinde aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak web sitemizin ana sayfasında yer alan aydınlatma metnini incelemenizi tavsiye ederiz.
 3. AÇIK YATIRIM.com internet sitesi içerisinde verilecek hizmetin ifası, internet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz sisteme girişler ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını başta 5651 sayılı Kanun olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelerde öngörülen süreler dahilinde tutmaktadır.
 4. AÇIK YATIRIM.com Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, esnaf veya tacir olmayan kullanıcının onay vermesi halinde, esnaf veya tacir olan kullanıcıların ise onayına gerek olmaksızın yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir, ticari elektronik ileti gönderebilir.
 5. AÇIK YATIRIM.com internet sitesi içerisinde, kullanıcılar çeşitli formların doldurulması ve/veya AÇIK YATIRIM.com  internet sitesindeki çeşitli alanlara giriş yapılması suretiyle, kendileriyle ilgili birtakım kişisel bilgiler (ad, soy ad, e-posta adresi, telefon numarası) sitenin veri tabanlarına kaydedilecektir.
 6. Tarafınızla daha önceden akdedilmiş olan ve/veya akdedilecek Sözleşmeler kapsamında belirlenen amaçlar dahilinde ve/veya kullanıcının onay vermesi halinde reklam, pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı SMS ve E-mail yoluyla bilgilendirme iletileri gönderebilecektir.
 7. Aşağıda belirtilen ve/veya AÇIK YATIRIM.com üzerinde 6698 s. KVKK’nın 10’uncu maddesi kapsamında yerine getirilen aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin metinlerde belirtilen sınırlı durumlarda, işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışında, kullanıcılara ait bilgiler üçüncü kişilere açıklanabilir:
  1. Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Genelge vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kuralın bulunması halinde,
  2. Yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde,
  3. AÇIK YATIRIM.com üzerinde yer alan Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer hallerde.
 8. Yukarıda yer alan zorunlu istisnalar dışında AÇIK YATIRIM.com kullanıcılarının kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 9. Ödeme işlemleri sırasında çevrimiçi ödeme kanallarının kullanılması halinde, girilen kart bilgileriniz gibi hassas kişisel bilgileriniz güvenli işlem yapan SSL sertifikasına sahip sunucumuz tarafından ilgili bankanın ilgili birimine otomatik olarak aktarılır ve bunun dışında herhangi bir çalışanımız veya üçüncü taraf ile kesinlikle paylaşılmaz ve bu bilgiler depolanmaz.
 10. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/ Değişiklik: AÇIK YATIRIM.com , herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin nitelikler, nasıl kullanıldığı, bu bilgilerin üçüncü şahıslarla hangi durumlarda paylaşıldığı ve gerekli tüm gizlilik koşulları için tüm yapılan değişiklikler haberdar olunması için bu sayfada sunulacaktır. AÇIK YATIRIM.com ‘un gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişikliklerin kabul edildiği anlamını taşır.
 11. Açık Sistem: Kullanıcılar internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. AÇIK YATIRIM.com güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 12. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından AÇIK YATIRIM.com ’a yerleştirilen, iletilen veya AÇIK YATIRIM.com  aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (ilgili kişiyi temsil eden her türlü bilgi) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, AÇIK YATIRIM.com ’a ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. AÇIK YATIRIM.com ’un, Kullanıcılar tarafından AÇIK YATIRIM.com ’a konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 13. Kullanıcı Adı ve Şifre: AÇIK YATIRIM.com bazı bölümlerin kullanımını üyelik/ kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz üçüncü şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal AÇIK YATIRIM.com ‘a haber verilir.
 14. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, AÇIK YATIRIM.com ‘un işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/ link/ bilgi verilebilir. AÇIK YATIRIM.com ‘un erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk üçüncü kişilere ait sitelerde yazılı koşullara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından AÇIK YATIRIM.com sorumlu tutulamaz.
 15. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veri tabanına kaydedilebilir. 
 16. Cookie(Çerezler) Hakkında Bilgilendirme:
  1. AÇIK YATIRIM.com ’dan en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun AÇIK YATIRIM.com ’u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerez’ler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

      –     Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

      –     Site’yi iyileştirmek ve Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

      –     Site’nin, sizin ve Okulumuzun hukuki güvenliğinin teminini sağlamak.

Kalıcılık Süresine Göre Çerez Türleri: (Aşağıdaki türdeki çerezler sitede kullanılabilir )

 


Oturum Çerezleri
Session Cookies)
 


Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.


Kalıcı Çerezler
Persistent Cookies)


Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Site’yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Site’yi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

Kullanım Amacına Göre Çerez Türleri: (Aşağıdaki türdeki çerezler sitede kullanılabilir ) 

 

    Teknik Çerezler
  (Technical Cookies)
 


Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, Site’nin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
           


Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)
 


Ziyaretçilerin, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada Site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.


Flash Çerezleri
Flash Cookies)
 

Site’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.


Kişiselleştirme Çerezleri
(Customization Cookies)
 

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.


     Analitik Çerezler (Analytical Cookies)
 

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.