Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

 

1. Giriş

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (“Sözleşme”); …………………. adresinde mukim, TurkishBank Group  (“Açık Yatırım.com” olarak anılacaktır) tarafından www.acikyatirim.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi” veya “Açık Yatırım.com” olarak anılacaktır) ve Açık Yatırım.com tarafından belirlenen web uygulaması benzeri platformlar üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Açık Yatırım.com’un aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi ve Üye (“Kullanıcı”) sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Açık Yatırım.com’a ziyaret veya üye olma saiklerinden biriyle eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın saikine göre kazanacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

2. Tanımlar

 

İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Cihaz(lar): Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını ve/veya mobil uygulamaları çalıştırabilecek nitelikte olan, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.

Açık Yatırım.com/ İnternet Sitesi:     AÇIK YATIRIM iş modeli hakkında detaylı bilgi, rapor ve analizlere yer verilen, potansiyel müşterilerin AÇIK YATIRIM’lı olma taleplerinin alınacağı, mevcut müşterilerin ise AÇIK YATIRIM’ın ürün, rapor ve analizlerinin tamamına erişmesini ve yatırım kararlarını verirken bu analizlerden faydalanmasını sağlayacak nitelikte içeriklerin sunulduğu platform anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı: İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Kullanıcı: Açık Yatırım.com’u ziyaretçi ve üye sıfatları ile çeşitli şekillerde kullanan kişiler anlamına gelecektir.

Üye(ler): Açık Yatırım.com üzerinden üyelik formunu doldurup gerekli işlemleri tamamlayarak hesap oluşturan ve Açık Yatırım.com içerisinde üyelere özel olarak sunulan çeşitli imkanlarından faydalanabilecek olan ve Açık Yatırım.com içerisinde sunulan Ürün/Hizmetleri satın alabilecek olan kişi anlamına gelecektir.

Ürün(ler)/Hizmet(ler): Açık Yatırım.com içerisinde yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Kullanıcı’ya Açık Yatırım.com tarafından sunulan ve Üye’nin satın alım işlemini gerçekleştirebileceği ürünler ve/veya hizmetler anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı: İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ziyaretçi(ler): Açık Yatırım.com’u ziyaret ederek içerikleri görüntüleyebilen ve Açık Yatırım.com’da dolaşım gerçekleştirebilen kişiler anlamına gelecektir.

 

3. Hükümler

 

1.         TurkishBank Group  (“Açık Yatırım.com” olarak anılacaktır), bu internet sitesi içerisinde bulunan bilgilerin doğruluklarını sağlamak için gerekli çabayı göstermekte; ancak internet sitesi içerisindeki bilgilerin, tavsiyelerin ve sair materyalin doğruluk veya bütünlüğü hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Açık Yatırım.com, internet sitesi içerisinde bulunan bilgilerin, tavsiyelerin, materyallerin veya açıklanan hizmetler üzerinde bildirim yapılmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

2.         İnternet sitesi kapsamında bulunan bilgi, tavsiye ve sair materyal herhangi bir koşul, garanti veya benzer herhangi bir iddia olmaksızın “oldukları gibi” gösterilmektedir. Açık Yatırım.com, bu doğrultuda ve yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde her türlü beyan, garanti, koşul ve diğer şartları reddetmektedir.

 

3.         Bu internet sitesi içerisinde bulunan bilgiler, hisseler veya herhangi bir ürün veya hizmet hakkında herhangi bir yatırım için veya bu sayılanların ticareti için veya Açık Yatırım.com veya başka herhangi bir firma ile sözleşme yapmak için davet niteliğinde değildir. Burada temin edilen bilgiler, herhangi bir yatırım kararı ile ilgili olarak kullanılmamalıdır. Açık Yatırım.com, çeşitli yatırım kuruluşlarına ait çeşitli yatırım ürünlerini kullanıcılarının risk ve beklentilerine göre analiz etmeyi, seçim kararını tamamen yatırımcının kendisine bırakarak doğru müşteriyi, doğru zamanda, doğru yatırım ürünleri ile buluşturma hedefiyle hareket etmekte ve fakat bu konuda kesinlikle bir taahhüt ve garanti vermemektedir.

 

4.         Açık Yatırım.com veya internet sitesi içerisinde atıfta bulunulan başka herhangi bir firmanın, yatırım kuruluşlarının ya da yatırım ürünlerinin önceki performansları, ilerideki performansları için bir tavsiye, kılavuz, rehber ya da yönlendirme olarak ele alınmamalıdır. Yatırım kuruluşları ile yatırım ürünlerinin değerleri, nitelikleri, vasıfları ve bunlardan sağlanan gelirler/ faydalar artabileceği gibi azalabilir ve kullanıcılar başlangıçta yatırdıkları miktarları tazmin edemeyebilirler. Açık Yatırım.com bu konuda kesinlikle bir taahhüt ve garanti vermemekte; tazmin ve rücuları tümüyle baştan reddetmektedir.

 

5.         Üçüncü kişilere ait maddi ve gayrimaddi mülkiyet istisnaları haricinde, Açık Yatırım.com internet sitesi içeriğinde yayınlanan içerikler üzerindeki mülkiyet ve gayrimaddi mülkiyet (örneğin telif hakları) haklarına sahiptir. Bunun yanı sıra fotoğraflar, grafikler, görseller, tasarımlar, resimler, videolar, markalar ve diğer ayırt edici işaretler yürürlükteki çeşitli yasalarla korunmakta olup bunlar hak sahiplerinin yazılı onayları olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, transfer edilemez, üzerinde mülkiyet hakkı iddia edilemez, umuma arz edilemez, işlenemez, değişiklik yapılamaz, temsil edilemez ve sair şekilde hak ihlali yaratacak biçimde kullanılamazlar. Ancak yalnızca ticari, mesleki ya da fayda sağlama amacınız olmaksızın, arşivleme ve inceleme amacıyla sınırlı olarak kişisel kullanımınız için makul derecede gerekli göreceğiniz internet sitesinin herhangi bir kısmını kağıt olarak yazdırma hakkına sahipsiniz. Başka herhangi bir şekilde kullanılmaları yasaklanmıştır.

6.         İşbu internet sitesi kapsamında bulunan üçüncü taraf internet sitelerine yönelik bağlantılar sadece sizlere kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Bu bağlantıları kullanmanız halinde bu internet sitesiyle bağlantınız kesilmektedir. Açık Yatırım.com, üçüncü taraflara ait bu internet sitelerini incelememiştir. Açık Yatırım.com bu internet sitelerini ya da bu internet sitelerinin içeriklerini ya da var olup olmadıklarını veyahut ne amaçla kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmemekte veya bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu meyanda Açık Yatırım.com, bu internet siteleriyle veya bu internet sitelerinde bulunan herhangi bir materyal ile veya bunların kullanımlarından kaynaklanacak herhangi bir sonuç ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Açık Yatırım.com üzerinde bağlantısı bulunan herhangi bir üçüncü taraf internet sitesine ya da sair alana erişim sağlama kararı almanız durumunda bunu sorumluluğun tamamen size ait olduğunu bilerek gerçekleştirmelisiniz.

 

7.         Açık Yatırım.com, herhangi bir üçüncü taraf (sayfanın oluşturulma, üretilme, sürdürülme veya sunulma faaliyetlerine dâhil olsun veya olmasın) veya Açık Yatırım.com grup şirketlerinden (Turkish Group) herhangi birisi veya memurları, yöneticileri, çalışanları, hissedarları veya bunların herhangi birisinin temsilcileri (sözleşme veya aksi de dâhil herhangi bir şekilde herhangi bir iş kesintisinden kaynaklanan veya buna bir şekilde bağlantılı olarak meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyan veya haksız olsun olmasın (ihmal de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) her türlü doğrudan veya dolaylı, cezai veya bunların sonucu olabilecek zarar ve hasarlar veya herhangi bir gelir, kar, itibar, veri, sözleşme, para kullanımı kaybı da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) internet sitesi ile veya kullanımı ile bağlantılı olarak, kullanım yetersizliği ile veya internet sitesinin veya bu internet sitesi içerisinde bağlantısı bulunan herhangi bir sayfanın veya bu sayfalarda bulunan materyallerin kullanımından kaynaklanan ve bu internet sitesine erişiminizden, kullanımınızdan veya gezinmenizden veya bu internet sitesinin veya bu internet sitesi içerisinde bağlantısı bulunan herhangi bir internet sitesinden herhangi bir materyal indirmenizden dolayı bilgisayar donanımlarınızı, yazılımlarınızı, verilerinizi veya diğer mülkiyetlerinizi etkileyebilecek zararlı yazılımlar, dolandırıcılık eylemleri ve sair aldatıcı/ zarar verici eylemleri nedeniyle meydana gelebilecek zarar veya hasarlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın zararına meydana gelebilecek herhangi bir miktarda veya türde her türlü ziyana veya kayba karşı herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü reddetmektedir.

 

8.         Açık Yatırım.com üzerinde elektronik posta hesabınız ile üyelik oluşturulması temel kuraldır. Ancak Açık Yatırım.com üzerinde üyelik oluşturulmadan gezinme imkanı da bulunmaktadır. Bu konuda üye olup olmamak tamamen sizin tercihiniz olmakla birlikte her halükarda işbu Kullanım Koşulları geçerliliğini sürdürmektedir. Daha önce aynı e-posta adresiniz ile üye olmuşsanız yeni üyeliğiniz kabul edilmeyecektir.

 

9.         Kullanıcı, Açık Yatırım.com internet sitesine üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Açık Yatırım.com’un bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.       Açık Yatırım.com, iş bu koşullara konu alan adının sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam edebileceği gibi internet sitesini işletmeyi durdurma, kapatma, son verme ile intenret sitesini üçüncü bir kişiye işletme hakkı verme, alan adını devretme ya da Açık Yatırım.com’u devretme hakkına münhasıran sahiptir.

 

11.       Kullanıcı, Açık Yatırım.com üyeliğinin, kullanıcı bilgilerinin, kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü şahısların uğrayacağım tüm maddi veya manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. İş bu sebeple; Açık Yatırım.com herhangi bir şekilde üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, Kullanıcı’dan zararını rücu edebilecektir.

 

12.       Açık Yatırım.com’da ve/veya Açık Yatırım.com’a ait diğer platformlarda (örneğin sosyal medya hesapları) kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Açık Yatırım.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Açık Yatırım.com’un, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

13.       İşbu Kullanım Koşulları içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Açık Yatırım.com’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağışık/ âri tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın adli ya da idari mercilere alanına intikal ettirilmesi halinde, Açık Yatırım.com’un kullanıcıya karşı Kullanım Koşulları’na uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

AÇIK YATIRIM markası Turkish Yatırım'ın himayesinde faaliyet göstermektedir, yetkili denetim organları aşağıda belirtilmiştir.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Posta Adresi: Büyükdere Caddesi No:106

Posta Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar

Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İstanbul

Bulvarı(Eskişehir Yolu) No:156 Çankaya/Ankara

Telefon: (212) 214 50 00

Telefon: (312) 292 90 90

Faks: (212) 216 09 92

Faks: (312) 292 90 00

Web Adresi: www.bddk.org.tr​​

Web Adresi: www.spk.gov.tr